CZWARTEK

Zajęcia muzyczne “Kujawianki”
-
sala biała, seniorzy

Nauka gry na instrumentach
-
zajęcia indywidualne, pracownia muzyczna
Arkadiusz Kubiak Arkadiusz Kubiak

Zajęcia plastyczne
-
dzieci 7-10 lat, pracownia plastyczna
Monika Osowicz Monika Osowicz

Nauka gry na instrumentach dętych
-
zajęcia indywidualne, sala biała

Zajęcia chorągwiarskie
-
dzieci, młodzież, sala widowiskowa
Hubert Adamski Hubert Adamski