PIĄTEK

Zajęcia wokalne
-
sala zielona

Zajęcia plastyczne
-
dzieci 7-10 lat, pracownia plastyczna
Monika Osowicz Monika Osowicz

Zajęcia plastyczne
-
dzieci 7-10 lat, pracownia plastyczna
Monika Osowicz Monika Osowicz

Zajęcia plastyczne
-
młodzież, pracownia plastyczna
Monika Osowicz Monika Osowicz

Próby strzeleńskiej Orkiestry Dętej
-
sala biała