Zajęcia teatralne

Rozkład Czasowy Wydarzenia (3)

WTOREK
-
Dzieci, Klub Seniora przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie

WTOREK
-
Młodzież, Klub Seniora przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie

CZWARTEK
-
młodzież, Klub Seniora przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelnie