Zajęcia muzyczne "Kujawianki"
Nauka gry na instrumentach
Zajęcia wokalne
Zajęcia rytmiki z muzo studio
Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
Zajęcia taneczne
Zajęcia plastyczne
Nauka gry na instrumentach dętych
Zajęcia chorągwiarskie
Chór Harmonia

Harmonogram zajęć