Nauka gry na instrumentach dętych

Od 1996 roku kapelmistrzami strzeleńskiej Orkiestry dętej są Jacek Jackowski i Piotr Barczak. Panowie pełnią także funkcję instruktorów nauki gry na instrumentach dętych. W roku 2020 będziemy obchodzić 45-lecie zorganizowanej nauki na wspomnianych instrumentach, które łączyło się z powstaniem Międzyszkolnej Orkiestry Dętej. Choć zespół już dziś nie występuje to nauczanie jest cały czas kontynuowane, a świeżo wyedukowani muzycy przyjmowani są w szeregi orkiestry dętej. Aby zapisać się na naukę należy przyjść na wstępne przesłuchanie, gdzie instruktor oceni czy potencjalny uczeń posiada poczucie rytmu oraz słuch muzyczny. Kapelmistrzowie – instruktorzy dbają o odpowiednie materiały i sposoby edukacji młodych ludzi, co przy ich dobrych chęciach i rzetelnym wykonywaniu zadanych ćwiczeń skutkuje dość szybkim włączeniem w orkiestrowe szeregi. Proces kształcenia kontynuowany jest wtedy na próbach orkiestry. Wzmacnianiu muzycznych zainteresowań i zacieśnianiu więzi grupowych służy zarówno ciekawie dobrany repertuar jak i miła, choć czasami ciężka praca nad wyznaczonymi utworami, dobra atmosfera panująca podczas prób oraz wyjazdów czy spotkania integracyjne orkiestry.