Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia teatralne są prowadzone przez instruktorkę Annę Kobielę-Kanaan. Zajęcia są kierowane dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich. Zajęcia dają dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju artystycznego, scenicznego, duchowego oraz intelektualnego, które to sprzyjają kreowaniu asertywnej postawy. Warsztaty teatralne odbywają się grupowo na sali widowiskowej w strzeleńskim Domu Kultury. Do odpowiedniego prowadzenia ćwiczeń wykorzystywany jest szeroki wachlarz rekwizytów. Pozytywna atmosfera podczas zajęć korzystnie wpływa na rozwój podstawowej wiedzy dotyczącej teatru, odkrycie swoich zdolności czy też zdobycie umiejętności wczuwania się w rolę i akcję. Możliwość wystąpienia na scenie uczy także wyrażania swoich nastrojów i emocji. Grupy prowadzone przez Panią Kanaan mają na swoim koncie występy przed szerszym gronem odbiorców w autorskich spektaklach takich jak ‘Kto porwał spokota” czy też “Piekło to są ludzie?”.