Zajęcia teatralne dla dzieci

Zajęcia teatralne są prowadzone przez instruktorkę Renatę Lessnau. Zajęcia są kierowane dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia dają dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju artystycznego, scenicznego, duchowego oraz intelektualnego, które to sprzyjają kreowaniu asertywnej postawy. Warsztaty teatralne odbywają się indywidualnie, grupowo bądź zbiorowo na hali widowiskowej w strzeleńskim Domu Kultury. Do odpowiedniego prowadzenia ćwiczeń wykorzystywany jest szeroki wachlarz rekwizytów takich jak różnego rodzaju materiały plastyczne czy chusta animacyjna „Klanza”. Pozytywna atmosfera podczas zajęć korzystnie wpływa na rozwój podstawowej wiedzy dotyczącej teatru, odkrycie swoich zdolności czy też zdobycie umiejętności wczuwania się w rolę i akcję. Możliwość wystąpienia na scenie uczy także wyrażania swoich nastrojów i emocji. W roku 2019 grupa przygotowała inscenizację baśni „Złota Kaczka”, wiersz „Chory Kotek” oraz Bożonarodzeniowe jasełka.