Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne są skierowane dla osób, które skończyły 10 rok życia i chcą realizować swoją pasję aktorską lub spełnić marzenia i spróbować swoich sił na scenie lub w innej formule parateatralnej. Obejmują one trening artystyczny w zakresie sztuki teatru, pracę nad spektaklem lub słuchowiskiem, elementarne zadania aktorskie, improwizację, emisję głosu i dykcję, pracę z tekstem oraz ruch sceniczny. Uczestnicy zajęć przygotowali już między innymi interpretację wierszy, które wzbogaciły koncert zaduszkowy, a aktualnie pracują nad słuchowiskiem pt. „Czekoladki”.