Koncert z muzyką ze Strzelna

Z okazji XXIII Dnia Papieskiego, serdecznie zapraszamy na koncert z muzyką ze Strzelna oraz psalmami z muzyką Mikołaja Gomółki!

Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, 15.10.2023 o godzinie 16:00 w Bazylice Św. Trójcy w Strzelnie.

Prezentowany będzie niniejszy repertuar:
– Mikołaj Gomółka – melodie na psałterz polski,
– Missa parodia w opracowaniu Tomasza Nowaka oraz Piotra Barczaka,
– Anonim ze Strzelna (XVIII w.) – Motetto,
– Piotr Barczak – Magnificat.

Zadanie realizowane w ramach projektu Akcja aktywizacja współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Zapraszamy serdecznie!

Data

paź 15 2023
Zakończone!

Czas

16:00 - 18:00
Kategoria

Organizator

Dom Kultury w Strzelnie
Telefon
52 318 92 18
Kod QR